My Journey Log: เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาจริง ตั้งแต่ BMS ไปจนถึงการตลาดดิจิทัล My Journey Log  

14 เมษายน 2023 07:00 น. Sukrit Sunama

เมื่อฉันนึกถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญเป็นครั้งแรก ฉันนึกถึงพนักงาน การบัญชี การเงิน การจัดซื้อ และกรอบความคิด อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้าฉันก็ตระหนักว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการจริงๆ เมื่อพวกเขาถามหาเว็บหรือแอปก็คือลูกค้า! ทำไมเราต้องการลูกค้า? นั่นเป็นค

Read